حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی فنلو - ویتسه آرنهایم

هلند اردیویسه (هفته 1)

فنلو

0 4

ویتسه آرنهایم

22:15 1398/07/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
4
خطا
5
1
آفساید
1
6
ضربه آزاد
5
9
موقعیت گل
4
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
3
6
کرنر
3
9
خطا
12
1
آفساید
2
14
ضربه آزاد
10
15
موقعیت گل
15
51
٪ مالکیت توپ
49
2
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
3
7
شوت خارج از چارچوب
5
4
شوت داخل چارچوب
7
2
کرنر
2
5
خطا
7
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
5
6
موقعیت گل
11
41
٪ مالکیت توپ
59
1
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی فنلو و ویتسه آرنهایم

هلند اردیویسه

ویتسه آرنهایم

3
1

فنلو

22:00
1398/02/25
هلند اردیویسه

فنلو

1
2

ویتسه آرنهایم

23:15
1397/09/24
هلند اردیویسه

ویتسه آرنهایم

2
2

فنلو

23:15
1396/12/05
هلند اردیویسه

فنلو

1
1

ویتسه آرنهایم

19:15
1396/06/26