حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی والویک - آژاکس

هلند اردیویسه (هفته 1)

والویک

1 2

آژاکس

20:00 1398/07/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
5
خطا
9
2
آفساید
0
9
ضربه آزاد
7
7
موقعیت گل
8
43
٪ مالکیت توپ
57
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
6
8
خطا
10
2
آفساید
1
11
ضربه آزاد
10
14
موقعیت گل
19
37
٪ مالکیت توپ
63
1
کارت زرد
0
5
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
4
5
شوت خارج از چارچوب
8
5
شوت داخل چارچوب
7
3
کرنر
5
3
خطا
1
0
آفساید
1
2
ضربه آزاد
3
7
موقعیت گل
11
31
٪ مالکیت توپ
69
1
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
6