حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی زنیت - روستوف

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

زنیت

6 1

روستوف

19:30 1398/07/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
0
7
خطا
4
1
آفساید
1
5
ضربه آزاد
8
7
موقعیت گل
2
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
2
11
پرتاب دستی
12
3
کرنر
3
10
خطا
14
2
آفساید
1
15
ضربه آزاد
12
13
موقعیت گل
6
63
٪ مالکیت توپ
37
3
کارت زرد
4
3
نجات دروازه
2
5
شوت خارج از چارچوب
2
8
شوت داخل چارچوب
4
20
پرتاب دستی
23
3
کرنر
3
3
خطا
10
1
آفساید
0
10
ضربه آزاد
4
6
موقعیت گل
4
66
٪ مالکیت توپ
34
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
2
9
پرتاب دستی
11

بازی های رودرروی زنیت و روستوف

بین المللی دوستانه باشگاهی

زنیت

5
0

روستوف

20:30
1397/11/08

اخبار بازی