حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سائوپائولو - آوای

برزیل سری آ (هفته 1)

سائوپائولو

1 0

آوای

22:30 1398/07/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
8
کرنر
0
9
خطا
5
1
آفساید
1
5
ضربه آزاد
10
12
موقعیت گل
2
78
٪ مالکیت توپ
22
1
کارت زرد
0
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
0
12
کرنر
0
23
خطا
11
2
آفساید
1
11
ضربه آزاد
25
22
موقعیت گل
6
77
٪ مالکیت توپ
23
4
کارت زرد
1
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
6
5
شوت دفع شده
1
10
شوت خارج از چارچوب
4
7
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
0
14
خطا
6
1
آفساید
0
6
ضربه آزاد
15
10
موقعیت گل
4
76
٪ مالکیت توپ
24
3
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی سائوپائولو و آوای

برزیل سری آ

سائوپائولو

0
0

آوای

04:30
1398/03/19