حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اینترناسیونال - واسکو دوگاما

برزیل سری آ (هفته 1)

اینترناسیونال

0 1

واسکو دوگاما

22:30 1398/07/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
2
8
خطا
6
2
آفساید
0
6
ضربه آزاد
10
9
موقعیت گل
3
69
٪ مالکیت توپ
31
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
1
12
کرنر
3
14
خطا
12
2
آفساید
0
12
ضربه آزاد
16
19
موقعیت گل
9
71
٪ مالکیت توپ
29
3
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
7
5
شوت دفع شده
2
7
شوت خارج از چارچوب
4
7
شوت داخل چارچوب
3
7
کرنر
1
6
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
6
10
موقعیت گل
6
73
٪ مالکیت توپ
27
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
5
2
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی اینترناسیونال و واسکو دوگاما

برزیل سری آ

اینترناسیونال

1
2

واسکو دوگاما

04:00
1398/03/18