حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اتلتیکو پارانائنزه - پالمیراس

برزیل سری آ (هفته 1)

اتلتیکو پارانائنزه

1 1

پالمیراس

01:30 1398/07/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
18
خطا
5
0
آفساید
3
8
ضربه آزاد
18
6
موقعیت گل
6
44
٪ مالکیت توپ
56
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1
2
کرنر
1
23
خطا
11
0
آفساید
4
15
ضربه آزاد
23
14
موقعیت گل
8
52
٪ مالکیت توپ
48
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
5
3
شوت دفع شده
3
5
شوت خارج از چارچوب
3
6
شوت داخل چارچوب
2
1
کرنر
0
5
خطا
6
0
آفساید
1
7
ضربه آزاد
5
8
موقعیت گل
2
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی اتلتیکو پارانائنزه و پالمیراس

برزیل سری آ

اتلتیکو پارانائنزه

0
1

پالمیراس

00:00
1398/03/19