حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سیرکل بروژ - شارلروا

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

سیرکل بروژ

0 3

شارلروا

21:30 1398/07/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
7
کرنر
0
3
خطا
4
2
آفساید
2
6
ضربه آزاد
5
4
موقعیت گل
3
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
3
14
پرتاب دستی
15
10
کرنر
2
13
خطا
12
2
آفساید
3
15
ضربه آزاد
15
10
موقعیت گل
7
57
٪ مالکیت توپ
43
2
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
4
6
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
6
30
پرتاب دستی
23
3
کرنر
2
10
خطا
8
0
آفساید
1
9
ضربه آزاد
10
6
موقعیت گل
4
58
٪ مالکیت توپ
42
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
3
3
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
3
16
پرتاب دستی
8