حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی دینامو مسکو - کراسنودار

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

دینامو مسکو

1 1

کراسنودار

19:30 1398/07/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
5
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
5
2
موقعیت گل
6
35
٪ مالکیت توپ
65
2
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
0
1
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
4
13
پرتاب دستی
7
4
کرنر
4
14
خطا
13
1
آفساید
0
13
ضربه آزاد
15
9
موقعیت گل
13
35
٪ مالکیت توپ
65
5
کارت زرد
3
7
نجات دروازه
1
7
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
8
22
پرتاب دستی
17
2
کرنر
3
9
خطا
5
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
10
7
موقعیت گل
7
35
٪ مالکیت توپ
65
3
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
1
6
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
4
9
پرتاب دستی
10