حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی فاینورد - هراکلس

هلند اردیویسه (هفته 1)

فاینورد

1 1

هراکلس

18:15 1398/07/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
3
خطا
4
0
آفساید
2
6
ضربه آزاد
3
10
موقعیت گل
2
59
٪ مالکیت توپ
41
0
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
0
7
کرنر
6
11
خطا
10
1
آفساید
2
12
ضربه آزاد
12
17
موقعیت گل
7
59
٪ مالکیت توپ
41
3
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
5
5
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
4
6
شوت داخل چارچوب
2
5
کرنر
5
8
خطا
6
1
آفساید
0
6
ضربه آزاد
9
7
موقعیت گل
5
59
٪ مالکیت توپ
41
3
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی فاینورد و هراکلس

هلند اردیویسه

هراکلس

1
2

فاینورد

23:15
1398/01/24
هلند اردیویسه

فاینورد

2
0

هراکلس

19:15
1397/08/20
هلند اردیویسه

هراکلس

0
1

فاینورد

17:00
1396/11/29
هلند اردیویسه

فاینورد

4
2

هراکلس

21:00
1396/06/18