حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی بوتافوگو - آلاگوانو

برزیل سری آ (هفته 1)

بوتافوگو

2 1

آلاگوانو

02:30 1398/07/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
9
خطا
6
1
آفساید
1
7
ضربه آزاد
10
7
موقعیت گل
3
44
٪ مالکیت توپ
56
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
2
4
کرنر
3
18
خطا
16
2
آفساید
2
18
ضربه آزاد
19
17
موقعیت گل
8
44
٪ مالکیت توپ
56
2
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
3
6
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
4
5
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
1
9
خطا
10
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
9
10
موقعیت گل
5
44
٪ مالکیت توپ
56
1
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی بوتافوگو و آلاگوانو

برزیل سری آ

بوتافوگو

2
1

آلاگوانو

02:30
1398/03/20