حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی یوپن - اندرلخت

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

یوپن

0 0

اندرلخت

22:00 1398/08/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
6
خطا
6
1
آفساید
1
7
ضربه آزاد
7
2
موقعیت گل
3
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
2
0
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
2
14
پرتاب دستی
17
3
کرنر
4
15
خطا
12
1
آفساید
1
13
ضربه آزاد
16
8
موقعیت گل
8
40
٪ مالکیت توپ
60
4
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
7
1
شوت خارج از چارچوب
6
7
شوت داخل چارچوب
2
20
پرتاب دستی
24
1
کرنر
3
9
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
9
6
موقعیت گل
5
35
٪ مالکیت توپ
65
3
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
5
1
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
0
6
پرتاب دستی
7

اخبار بازی