حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی شارلروا - موسکرون

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

شارلروا

1 0

موسکرون

19:30 1398/08/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
3
خطا
10
5
آفساید
3
12
ضربه آزاد
8
6
موقعیت گل
0
57
٪ مالکیت توپ
43
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
4
2
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
0
11
پرتاب دستی
19
1
کرنر
10
11
خطا
16
7
آفساید
3
18
ضربه آزاد
18
9
موقعیت گل
9
47
٪ مالکیت توپ
53
2
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
4
4
شوت خارج از چارچوب
6
5
شوت داخل چارچوب
3
18
پرتاب دستی
34
0
کرنر
8
8
خطا
6
2
آفساید
0
6
ضربه آزاد
10
3
موقعیت گل
9
37
٪ مالکیت توپ
63
1
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
0
2
شوت خارج از چارچوب
6
1
شوت داخل چارچوب
3
7
پرتاب دستی
15

اخبار بازی