حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی زولته وارخم - اوستنده

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

زولته وارخم

2 0

اوستنده

21:30 1398/08/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
9
خطا
8
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
10
2
موقعیت گل
2
53
٪ مالکیت توپ
47
2
نجات دروازه
0
2
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
2
9
پرتاب دستی
17
4
کرنر
2
12
خطا
18
3
آفساید
0
18
ضربه آزاد
15
7
موقعیت گل
5
55
٪ مالکیت توپ
45
0
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
0
5
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
4
17
پرتاب دستی
31
3
کرنر
1
3
خطا
10
2
آفساید
0
10
ضربه آزاد
5
5
موقعیت گل
3
57
٪ مالکیت توپ
43
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
2
8
پرتاب دستی
14

بازی های رودرروی زولته وارخم و اوستنده

بین المللی دوستانه باشگاهی

اوستنده

1
1

زولته وارخم

21:30
1398/04/25
بین المللی دوستانه باشگاهی

اوستنده

4
1

زولته وارخم

21:30
1397/04/23