حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی انتورپ - کورتریک

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

انتورپ

3 1

کورتریک

21:30 1398/08/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
3
3
خطا
8
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
3
10
موقعیت گل
3
55
٪ مالکیت توپ
45
0
نجات دروازه
3
6
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
0
14
پرتاب دستی
15
6
کرنر
4
8
خطا
12
0
آفساید
1
12
ضربه آزاد
9
14
موقعیت گل
7
58
٪ مالکیت توپ
42
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
4
7
شوت خارج از چارچوب
4
7
شوت داخل چارچوب
3
19
پرتاب دستی
36
2
کرنر
1
5
خطا
4
0
آفساید
1
5
ضربه آزاد
6
4
موقعیت گل
4
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
3
5
پرتاب دستی
21