حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ویتسه آرنهایم - دن هاخ

هلند اردیویسه (هفته 1)

ویتسه آرنهایم

0 2

دن هاخ

21:15 1398/08/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
0
4
خطا
4
0
آفساید
2
5
ضربه آزاد
4
12
موقعیت گل
3
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
6
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
3
2
کرنر
4
12
خطا
7
1
آفساید
2
8
ضربه آزاد
13
27
موقعیت گل
7
55
٪ مالکیت توپ
45
3
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
6
9
شوت دفع شده
1
12
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
4
1
کرنر
4
8
خطا
3
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
9
15
موقعیت گل
4
57
٪ مالکیت توپ
43
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
1
8
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی ویتسه آرنهایم و دن هاخ

هلند اردیویسه

ویتسه آرنهایم

3
3

دن هاخ

22:00
1398/01/10
هلند اردیویسه

دن هاخ

1
1

ویتسه آرنهایم

22:15
1397/06/31
هلند اردیویسه

ویتسه آرنهایم

0
1

دن هاخ

21:00
1396/11/19
هلند اردیویسه

دن هاخ

0
2

ویتسه آرنهایم

19:15
1396/09/05