حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی روستوف - سوچی

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

روستوف

2 0

سوچی

19:30 1398/08/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
1
5
خطا
5
1
آفساید
2
7
ضربه آزاد
6
8
موقعیت گل
2
53
٪ مالکیت توپ
47
1
نجات دروازه
4
3
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
1
14
پرتاب دستی
8
7
کرنر
4
13
خطا
15
3
آفساید
3
18
ضربه آزاد
16
16
موقعیت گل
8
55
٪ مالکیت توپ
45
2
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
10
4
شوت خارج از چارچوب
4
12
شوت داخل چارچوب
4
26
پرتاب دستی
17
2
کرنر
3
8
خطا
10
2
آفساید
1
11
ضربه آزاد
10
8
موقعیت گل
6
58
٪ مالکیت توپ
42
2
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
6
1
شوت خارج از چارچوب
3
7
شوت داخل چارچوب
3
12
پرتاب دستی
9