حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اسپارتا روتردام - اوترخت

هلند اردیویسه (هفته 1)

اسپارتا روتردام

1 2

اوترخت

17:00 1398/08/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
8
خطا
2
1
آفساید
1
3
ضربه آزاد
7
3
موقعیت گل
4
32
٪ مالکیت توپ
68
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
2
7
کرنر
4
11
خطا
8
1
آفساید
1
9
ضربه آزاد
10
15
موقعیت گل
10
40
٪ مالکیت توپ
60
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
5
11
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
3
6
کرنر
3
3
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
3
12
موقعیت گل
6
48
٪ مالکیت توپ
52
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
4
10
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی اسپارتا روتردام و اوترخت

هلند اردیویسه

اسپارتا روتردام

0
1

اوترخت

21:00
1396/11/18
هلند اردیویسه

اوترخت

3
1

اسپارتا روتردام

17:00
1396/09/05
هلند اردیویسه

اوترخت

2
1

اسپارتا روتردام

23:15
1395/10/25
هلند اردیویسه

اسپارتا روتردام

0
2

اوترخت

16:00
1395/07/04