حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آیندهوون - آلکمار

هلند اردیویسه (هفته 1)

آیندهوون

0 4

آلکمار

17:00 1398/08/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
0
4
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
4
4
موقعیت گل
7
33
٪ مالکیت توپ
67
0
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
4
0
شوت داخل چارچوب
3
1
کرنر
3
9
خطا
11
2
آفساید
0
11
ضربه آزاد
10
6
موقعیت گل
16
34
٪ مالکیت توپ
66
0
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
8
0
شوت داخل چارچوب
6
0
کرنر
3
5
خطا
6
2
آفساید
0
6
ضربه آزاد
6
2
موقعیت گل
9
35
٪ مالکیت توپ
65
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
4
0
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی آیندهوون و آلکمار

هلند اردیویسه

آیندهوون

0
1

آلکمار

17:00
1398/02/22
هلند اردیویسه

آلکمار

1
3

آیندهوون

22:15
1397/10/01
هلند اردیویسه

آیندهوون

3
2

آلکمار

22:15
1397/01/18
هلند اردیویسه

آلکمار

2
3

آیندهوون

21:00
1396/05/21

ویدیوهای بازی آیندهوون و آلکمار