حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی فلامینگو - آلاگوانو

برزیل سری آ (هفته 1)

فلامینگو

1 0

آلاگوانو

01:30 1398/08/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
8
خطا
3
0
آفساید
2
6
ضربه آزاد
10
11
موقعیت گل
5
64
٪ مالکیت توپ
36
3
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
3
6
کرنر
2
8
خطا
3
0
آفساید
2
19
ضربه آزاد
19
18
موقعیت گل
7
63
٪ مالکیت توپ
37
1
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
6
3
شوت دفع شده
1
8
شوت خارج از چارچوب
2
7
شوت داخل چارچوب
4
2
کرنر
0
0
خطا
0
0
آفساید
0
13
ضربه آزاد
9
7
موقعیت گل
2
62
٪ مالکیت توپ
38
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی فلامینگو و آلاگوانو

برزیل سری آ

فلامینگو

2
0

آلاگوانو

05:00
1398/03/23