حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سووتوف - زنیت

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

سووتوف

0 2

زنیت

14:30 1398/08/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
4
4
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
4
2
موقعیت گل
12
36
٪ مالکیت توپ
64
0
کارت زرد
1
6
نجات دروازه
1
1
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
7
10
پرتاب دستی
15
3
کرنر
6
14
خطا
8
0
آفساید
1
9
ضربه آزاد
14
6
موقعیت گل
22
36
٪ مالکیت توپ
64
2
کارت زرد
1
10
نجات دروازه
1
5
شوت خارج از چارچوب
10
1
شوت داخل چارچوب
12
22
پرتاب دستی
30
2
کرنر
2
10
خطا
4
0
آفساید
1
5
ضربه آزاد
10
4
موقعیت گل
10
36
٪ مالکیت توپ
64
2
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
0
4
شوت خارج از چارچوب
5
0
شوت داخل چارچوب
5
12
پرتاب دستی
15