حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی لوکوموتیو مسکو - اسپارتاک

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

لوکوموتیو مسکو

0 3

اسپارتاک

17:00 1398/08/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
1
10
خطا
5
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
10
6
موقعیت گل
3
57
٪ مالکیت توپ
43
2
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
3
3
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
0
15
پرتاب دستی
8
6
کرنر
3
18
خطا
13
1
آفساید
1
14
ضربه آزاد
19
11
موقعیت گل
8
55
٪ مالکیت توپ
45
4
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
5
6
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
5
26
پرتاب دستی
8
1
کرنر
2
8
خطا
8
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
9
5
موقعیت گل
5
53
٪ مالکیت توپ
47
2
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
2
3
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
5
11
پرتاب دستی
0