حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی استاندارد لیژ - واسلند بیورن

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

استاندارد لیژ

2 0

واسلند بیورن

23:00 1398/08/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
1
3
خطا
9
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
3
9
موقعیت گل
2
63
٪ مالکیت توپ
37
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
4
4
شوت خارج از چارچوب
0
5
شوت داخل چارچوب
2
12
پرتاب دستی
9
11
کرنر
1
8
خطا
17
0
آفساید
0
18
ضربه آزاد
8
15
موقعیت گل
3
65
٪ مالکیت توپ
35
1
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
6
7
شوت خارج از چارچوب
1
8
شوت داخل چارچوب
2
28
پرتاب دستی
19
6
کرنر
0
5
خطا
8
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
5
6
موقعیت گل
1
67
٪ مالکیت توپ
33
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
3
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
0
16
پرتاب دستی
10