حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی واسلند بیورن - زولته وارخم

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

واسلند بیورن

1 2

زولته وارخم

22:30 1398/08/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
5
خطا
5
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
6
4
موقعیت گل
4
51
٪ مالکیت توپ
49
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
2
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
2
15
پرتاب دستی
11
7
کرنر
4
13
خطا
8
3
آفساید
1
9
ضربه آزاد
16
13
موقعیت گل
9
48
٪ مالکیت توپ
52
2
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
4
8
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
6
25
پرتاب دستی
20
3
کرنر
3
8
خطا
3
2
آفساید
1
4
ضربه آزاد
10
9
موقعیت گل
5
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
2
6
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
4
10
پرتاب دستی
9