حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی موسکرون - انتورپ

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

موسکرون

3 1

انتورپ

22:30 1398/08/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
9
خطا
5
0
آفساید
3
8
ضربه آزاد
9
3
موقعیت گل
5
40
٪ مالکیت توپ
60
2
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
2
1
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
4
8
پرتاب دستی
11
5
کرنر
5
18
خطا
14
1
آفساید
6
20
ضربه آزاد
19
8
موقعیت گل
8
53
٪ مالکیت توپ
47
3
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
3
2
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
6
17
پرتاب دستی
32
1
کرنر
4
9
خطا
9
1
آفساید
3
12
ضربه آزاد
10
5
موقعیت گل
3
66
٪ مالکیت توپ
34
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
2
9
پرتاب دستی
21