حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی والویک - هراکلس

هلند اردیویسه (هفته 1)

والویک

2 0

هراکلس

21:00 1398/08/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
9
خطا
4
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
9
9
موقعیت گل
7
51
٪ مالکیت توپ
49
2
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
3
7
کرنر
2
18
خطا
14
0
آفساید
2
17
ضربه آزاد
18
21
موقعیت گل
12
50
٪ مالکیت توپ
50
5
کارت زرد
3
5
نجات دروازه
6
5
شوت دفع شده
4
8
شوت خارج از چارچوب
3
8
شوت داخل چارچوب
5
5
کرنر
2
9
خطا
10
0
آفساید
2
12
ضربه آزاد
9
12
موقعیت گل
5
49
٪ مالکیت توپ
51
3
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
2