حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اسپارتا روتردام - آیندهوون

هلند اردیویسه (هفته 1)

اسپارتا روتردام

2 2

آیندهوون

22:15 1398/08/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
3
خطا
2
0
آفساید
0
2
ضربه آزاد
3
6
موقعیت گل
7
36
٪ مالکیت توپ
64
2
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
2
6
کرنر
6
7
خطا
6
2
آفساید
0
6
ضربه آزاد
8
10
موقعیت گل
24
35
٪ مالکیت توپ
65
5
نجات دروازه
5
1
شوت دفع شده
6
2
شوت خارج از چارچوب
11
7
شوت داخل چارچوب
7
3
کرنر
4
4
خطا
4
2
آفساید
0
4
ضربه آزاد
5
4
موقعیت گل
17
34
٪ مالکیت توپ
66
3
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
5
0
شوت خارج از چارچوب
7
4
شوت داخل چارچوب
5

بازی های رودرروی اسپارتا روتردام و آیندهوون

هلند اردیویسه

آیندهوون

2
1

اسپارتا روتردام

22:15
1396/11/21
هلند اردیویسه

اسپارتا روتردام

0
1

آیندهوون

17:00
1396/09/12
هلند اردیویسه

آیندهوون

2
0

اسپارتا روتردام

22:15
1396/01/12
هلند اردیویسه

اسپارتا روتردام

0
1

آیندهوون

21:15
1395/08/01