حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اوفا - لوکوموتیو مسکو

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

اوفا

1 1

لوکوموتیو مسکو

14:30 1398/08/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
4
خطا
4
3
آفساید
1
5
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
6
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
3
2
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
2
12
پرتاب دستی
11
4
کرنر
7
11
خطا
11
5
آفساید
2
13
ضربه آزاد
16
9
موقعیت گل
9
1
کارت زرد
8
2
نجات دروازه
5
3
شوت خارج از چارچوب
6
6
شوت داخل چارچوب
3
26
پرتاب دستی
25
4
کرنر
4
7
خطا
7
2
آفساید
1
8
ضربه آزاد
9
4
موقعیت گل
3
1
کارت زرد
7
0
نجات دروازه
2
1
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1
14
پرتاب دستی
14

بازی های رودرروی اوفا و لوکوموتیو مسکو

بین المللی دوستانه باشگاهی

لوکوموتیو مسکو

0
2

اوفا

13:30
1398/08/27
بین المللی دوستانه باشگاهی

اوفا

2
2

لوکوموتیو مسکو

13:00
1398/01/05