حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی دینامو مسکو - احمد گروژنی

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

دینامو مسکو

1 1

احمد گروژنی

14:30 1398/08/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
4
12
خطا
7
1
آفساید
1
8
ضربه آزاد
13
2
موقعیت گل
4
47
٪ مالکیت توپ
53
2
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
1
1
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
4
5
پرتاب دستی
12
3
کرنر
5
20
خطا
12
2
آفساید
2
14
ضربه آزاد
22
3
موقعیت گل
7
49
٪ مالکیت توپ
51
5
کارت زرد
5
1
کارت قرمز
0
4
نجات دروازه
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
5
19
پرتاب دستی
25
2
کرنر
1
8
خطا
5
1
آفساید
1
6
ضربه آزاد
9
1
موقعیت گل
3
52
٪ مالکیت توپ
48
3
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
1
نجات دروازه
0
0
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1
14
پرتاب دستی
13