حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی خنت - استاندارد لیژ

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

خنت

3 1

استاندارد لیژ

20:30 1398/08/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
5
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
5
3
موقعیت گل
6
58
٪ مالکیت توپ
42
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
3
شوت خارج از چارچوب
4
0
شوت داخل چارچوب
2
14
پرتاب دستی
6
5
کرنر
4
13
خطا
22
1
آفساید
0
21
ضربه آزاد
13
11
موقعیت گل
14
59
٪ مالکیت توپ
41
3
کارت زرد
5
1
کارت قرمز
1
3
نجات دروازه
0
8
شوت خارج از چارچوب
10
3
شوت داخل چارچوب
4
19
پرتاب دستی
14
2
کرنر
1
8
خطا
14
1
آفساید
0
13
ضربه آزاد
8
8
موقعیت گل
8
60
٪ مالکیت توپ
40
2
کارت زرد
4
1
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
0
5
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
2
5
پرتاب دستی
8