حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اندرلخت - سیرکل بروژ

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

اندرلخت

2 1

سیرکل بروژ

17:00 1398/08/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
3
خطا
6
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
3
6
موقعیت گل
2
68
٪ مالکیت توپ
32
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
4
0
شوت خارج از چارچوب
0
6
شوت داخل چارچوب
2
11
پرتاب دستی
8
12
کرنر
6
7
خطا
16
0
آفساید
0
15
ضربه آزاد
7
15
موقعیت گل
8
62
٪ مالکیت توپ
38
1
کارت زرد
3
4
نجات دروازه
11
2
شوت خارج از چارچوب
3
13
شوت داخل چارچوب
5
29
پرتاب دستی
8
8
کرنر
4
4
خطا
10
0
آفساید
0
10
ضربه آزاد
4
9
موقعیت گل
6
56
٪ مالکیت توپ
44
0
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
7
2
شوت خارج از چارچوب
3
7
شوت داخل چارچوب
3
18
پرتاب دستی
0