حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کراسنودار - روستوف

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

کراسنودار

2 2

روستوف

17:00 1398/08/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
6
خطا
8
2
آفساید
1
9
ضربه آزاد
8
4
موقعیت گل
5
60
٪ مالکیت توپ
40
1
نجات دروازه
2
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
3
8
پرتاب دستی
9
5
کرنر
3
10
خطا
22
2
آفساید
1
23
ضربه آزاد
12
15
موقعیت گل
5
70
٪ مالکیت توپ
30
0
کارت زرد
4
1
نجات دروازه
6
7
شوت خارج از چارچوب
2
8
شوت داخل چارچوب
3
18
پرتاب دستی
14
3
کرنر
2
4
خطا
14
0
آفساید
0
14
ضربه آزاد
4
11
موقعیت گل
0
88
٪ مالکیت توپ
12
0
کارت زرد
4
0
نجات دروازه
4
5
شوت خارج از چارچوب
0
6
شوت داخل چارچوب
0
10
پرتاب دستی
5

بازی های رودرروی کراسنودار و روستوف

بین المللی دوستانه باشگاهی

روستوف

0
1

کراسنودار

16:30
1398/08/26
بین المللی دوستانه باشگاهی

روستوف

0
3

کراسنودار

13:00
1398/04/09