حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی دن هاخ - هیرنفین

هلند اردیویسه (هفته 1)

دن هاخ

1 1

هیرنفین

19:15 1398/08/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
6
خطا
2
1
آفساید
1
3
ضربه آزاد
7
3
موقعیت گل
7
49
٪ مالکیت توپ
51
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
4
2
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
8
13
خطا
7
1
آفساید
2
8
ضربه آزاد
14
7
موقعیت گل
17
44
٪ مالکیت توپ
56
3
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
8
4
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
4
1
کرنر
6
7
خطا
5
0
آفساید
1
5
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
10
39
٪ مالکیت توپ
61
3
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
4
2
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی دن هاخ و هیرنفین

هلند اردیویسه

هیرنفین

3
2

دن هاخ

22:15
1397/12/18
هلند اردیویسه

دن هاخ

1
1

هیرنفین

20:00
1397/07/07
هلند اردیویسه

دن هاخ

0
2

هیرنفین

23:15
1397/01/28
هلند اردیویسه

هیرنفین

2
1

دن هاخ

22:15
1396/06/04