حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اوترخت - سیتارد

هلند اردیویسه (هفته 1)

اوترخت

6 0

سیتارد

17:00 1398/08/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
0
2
خطا
7
1
آفساید
1
7
ضربه آزاد
3
8
موقعیت گل
0
55
٪ مالکیت توپ
45
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
0
8
کرنر
1
8
خطا
15
2
آفساید
1
14
ضربه آزاد
11
15
موقعیت گل
2
59
٪ مالکیت توپ
41
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
1
8
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
1
6
خطا
8
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
8
7
موقعیت گل
2
63
٪ مالکیت توپ
37
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی اوترخت و سیتارد

هلند اردیویسه

سیتارد

1
2

اوترخت

22:15
1398/02/04
هلند اردیویسه

اوترخت

1
1

سیتارد

23:15
1397/06/10