حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی خرونینگن - ویلم تیلبورگ

هلند اردیویسه (هفته 1)

خرونینگن

2 0

ویلم تیلبورگ

17:00 1398/08/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
0
0
خطا
7
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
1
10
موقعیت گل
3
61
٪ مالکیت توپ
39
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
5
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
0
5
کرنر
2
7
خطا
14
3
آفساید
1
14
ضربه آزاد
11
16
موقعیت گل
5
55
٪ مالکیت توپ
45
2
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
8
3
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
3
10
شوت داخل چارچوب
0
0
کرنر
2
7
خطا
7
2
آفساید
1
7
ضربه آزاد
10
6
موقعیت گل
2
49
٪ مالکیت توپ
51
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی خرونینگن و ویلم تیلبورگ

هلند اردیویسه

خرونینگن

2
1

ویلم تیلبورگ

22:15
1397/11/13
هلند اردیویسه

ویلم تیلبورگ

1
0

خرونینگن

22:30
1397/05/26
هلند اردیویسه

خرونینگن

1
1

ویلم تیلبورگ

17:00
1396/11/01
هلند اردیویسه

ویلم تیلبورگ

1
0

خرونینگن

21:30
1396/07/28