حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی احمد گروژنی - اورال

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

احمد گروژنی

0 0

اورال

20:00 1398/08/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
4
4
خطا
5
0
آفساید
2
7
ضربه آزاد
4
6
موقعیت گل
3
47
٪ مالکیت توپ
53
0
نجات دروازه
2
4
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
0
11
پرتاب دستی
12
3
کرنر
6
13
خطا
13
1
آفساید
5
18
ضربه آزاد
14
12
موقعیت گل
8
46
٪ مالکیت توپ
54
2
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
3
9
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
2
23
پرتاب دستی
18
3
کرنر
2
9
خطا
8
1
آفساید
3
11
ضربه آزاد
10
6
موقعیت گل
5
45
٪ مالکیت توپ
55
2
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
5
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
2
12
پرتاب دستی
6