حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اسپارتاک - سووتوف

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

اسپارتاک

2 0

سووتوف

19:30 1398/08/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
9
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
10
5
موقعیت گل
4
51
٪ مالکیت توپ
49
2
نجات دروازه
0
4
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2
7
پرتاب دستی
9
3
کرنر
2
16
خطا
8
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
17
14
موقعیت گل
9
51
٪ مالکیت توپ
49
2
کارت زرد
0
0
کارت قرمز
2
3
نجات دروازه
3
9
شوت خارج از چارچوب
6
5
شوت داخل چارچوب
3
13
پرتاب دستی
14
2
کرنر
1
7
خطا
3
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
7
9
موقعیت گل
5
51
٪ مالکیت توپ
49
2
کارت زرد
0
0
کارت قرمز
2
1
نجات دروازه
3
5
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
1
6
پرتاب دستی
5

بازی های رودرروی اسپارتاک و سووتوف

روسیه لیگ برتر

اسپارتاک

2
1

سووتوف

20:30
1398/06/03