حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی روستوف - تامبوف

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

روستوف

1 2

تامبوف

17:00 1398/08/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
1
6
خطا
9
0
آفساید
1
10
ضربه آزاد
6
4
موقعیت گل
4
56
٪ مالکیت توپ
44
0
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
2
1
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
3
12
پرتاب دستی
8
5
کرنر
3
13
خطا
13
1
آفساید
3
16
ضربه آزاد
14
9
موقعیت گل
8
60
٪ مالکیت توپ
40
2
کارت زرد
4
3
نجات دروازه
4
4
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
5
20
پرتاب دستی
17
5
کرنر
2
7
خطا
4
1
آفساید
2
6
ضربه آزاد
8
5
موقعیت گل
4
65
٪ مالکیت توپ
35
2
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
3
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
2
8
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی روستوف و تامبوف

روسیه لیگ برتر

روستوف

1
2

تامبوف

20:30
1398/06/30