حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اوستنده - موسکرون

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

اوستنده

2 2

موسکرون

23:00 1398/08/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
5
3
خطا
8
2
آفساید
1
9
ضربه آزاد
5
4
موقعیت گل
6
35
٪ مالکیت توپ
65
3
نجات دروازه
2
1
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
3
11
پرتاب دستی
15
3
کرنر
7
10
خطا
15
5
آفساید
1
15
ضربه آزاد
15
7
موقعیت گل
14
40
٪ مالکیت توپ
60
1
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
3
2
شوت خارج از چارچوب
7
5
شوت داخل چارچوب
7
27
پرتاب دستی
38
0
کرنر
2
7
خطا
7
3
آفساید
0
6
ضربه آزاد
10
3
موقعیت گل
8
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
1
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
4
16
پرتاب دستی
23