حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سیرکل بروژ - سنت ترویدن

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

سیرکل بروژ

2 1

سنت ترویدن

22:30 1398/08/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
7
کرنر
2
6
خطا
3
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
7
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
0
شوت خارج از چارچوب
7
4
شوت داخل چارچوب
0
9
پرتاب دستی
9
10
کرنر
7
14
خطا
7
2
آفساید
1
8
ضربه آزاد
16
16
موقعیت گل
12
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
6
8
شوت خارج از چارچوب
8
8
شوت داخل چارچوب
4
23
پرتاب دستی
20
3
کرنر
5
8
خطا
4
1
آفساید
1
5
ضربه آزاد
9
12
موقعیت گل
5
50
٪ مالکیت توپ
50
0
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
3
8
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
4
14
پرتاب دستی
11