حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ردینگ - لوتون

چمپیونشیپ Championship (هفته 1)

ردینگ

3 0

لوتون

18:30 1398/08/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
6
خطا
6
0
آفساید
0
9
موقعیت گل
4
51
٪ مالکیت توپ
49
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
1
5
کرنر
3
12
خطا
13
0
آفساید
0
17
موقعیت گل
4
44
٪ مالکیت توپ
56
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
4
5
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
2
7
شوت داخل چارچوب
1
1
کرنر
2
6
خطا
7
0
آفساید
0
8
موقعیت گل
0
37
٪ مالکیت توپ
63
0
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
0