حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی استاندارد لیژ - میشلن

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

استاندارد لیژ

1 2

میشلن

22:30 1398/08/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
7
کرنر
1
7
خطا
2
0
آفساید
0
2
ضربه آزاد
7
6
موقعیت گل
2
61
٪ مالکیت توپ
39
0
نجات دروازه
1
5
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
1
9
پرتاب دستی
11
8
کرنر
2
14
خطا
15
0
آفساید
2
17
ضربه آزاد
14
10
موقعیت گل
7
63
٪ مالکیت توپ
37
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
8
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
3
21
پرتاب دستی
22
1
کرنر
1
7
خطا
13
0
آفساید
2
15
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
5
65
٪ مالکیت توپ
35
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
0
3
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
2
12
پرتاب دستی
11