حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی انتورپ - کلوب بروژ

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

انتورپ

2 1

کلوب بروژ

17:00 1398/08/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
4
9
خطا
9
0
آفساید
2
11
ضربه آزاد
9
5
موقعیت گل
3
48
٪ مالکیت توپ
52
3
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
4
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
2
9
پرتاب دستی
12
4
کرنر
9
16
خطا
19
2
آفساید
3
21
ضربه آزاد
19
9
موقعیت گل
7
39
٪ مالکیت توپ
61
6
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
1
6
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
4
15
پرتاب دستی
27
2
کرنر
5
7
خطا
10
2
آفساید
1
10
ضربه آزاد
10
4
موقعیت گل
4
30
٪ مالکیت توپ
70
3
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
2
6
پرتاب دستی
15