حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی فلامینگو - باهیا

برزیل سری آ (هفته 1)

فلامینگو

3 1

باهیا

00:30 1398/08/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
8
کرنر
1
5
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
6
8
موقعیت گل
4
69
٪ مالکیت توپ
31
1
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
2
11
کرنر
2
10
خطا
11
3
آفساید
0
11
ضربه آزاد
13
16
موقعیت گل
6
66
٪ مالکیت توپ
34
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
5
6
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
1
8
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
1
5
خطا
7
2
آفساید
0
7
ضربه آزاد
7
8
موقعیت گل
2
63
٪ مالکیت توپ
37
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی فلامینگو و باهیا

برزیل سری آ

فلامینگو

0
3

باهیا

23:30
1398/05/13