حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آلکمار - امن

هلند اردیویسه (هفته 1)

آلکمار

3 0

امن

22:30 1398/08/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
0
5
خطا
5
0
آفساید
2
6
ضربه آزاد
5
8
موقعیت گل
2
63
٪ مالکیت توپ
37
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
0
5
شوت داخل چارچوب
1
8
کرنر
0
10
خطا
9
1
آفساید
4
12
ضربه آزاد
11
19
موقعیت گل
8
60
٪ مالکیت توپ
40
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
7
1
شوت دفع شده
2
8
شوت خارج از چارچوب
4
10
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
0
5
خطا
4
1
آفساید
2
6
ضربه آزاد
6
11
موقعیت گل
6
57
٪ مالکیت توپ
43
1
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
4
5
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی آلکمار و امن

هلند اردیویسه

امن

0
5

آلکمار

23:15
1397/11/13
هلند اردیویسه

آلکمار

4
1

امن

17:00
1397/05/28