حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ویلم تیلبورگ - آیندهوون

هلند اردیویسه (هفته 1)

ویلم تیلبورگ

2 1

آیندهوون

17:00 1398/08/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
2
9
خطا
5
1
آفساید
2
7
ضربه آزاد
10
3
موقعیت گل
6
34
٪ مالکیت توپ
66
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
4
15
خطا
13
2
آفساید
5
18
ضربه آزاد
17
13
موقعیت گل
14
35
٪ مالکیت توپ
65
1
کارت زرد
5
5
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
6
5
شوت داخل چارچوب
6
3
کرنر
2
6
خطا
8
1
آفساید
3
11
ضربه آزاد
7
10
موقعیت گل
8
36
٪ مالکیت توپ
64
0
کارت زرد
5
3
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی ویلم تیلبورگ و آیندهوون

هلند اردیویسه

آیندهوون

3
0

ویلم تیلبورگ

23:15
1398/02/05
هلند اردیویسه

ویلم تیلبورگ

1
6

آیندهوون

22:15
1397/06/10
هلند اردیویسه

آیندهوون

0
5

ویلم تیلبورگ

22:15
1396/12/19
هلند اردیویسه

ویلم تیلبورگ

0
4

آیندهوون

21:15
1396/07/08