حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آژاکس - اوترخت

هلند اردیویسه (هفته 1)

آژاکس

4 0

اوترخت

14:45 1398/08/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
4
خطا
2
0
آفساید
1
3
ضربه آزاد
4
11
موقعیت گل
2
66
٪ مالکیت توپ
34
0
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
7
شوت داخل چارچوب
0
9
کرنر
2
8
خطا
9
2
آفساید
1
10
ضربه آزاد
10
22
موقعیت گل
4
72
٪ مالکیت توپ
28
0
نجات دروازه
11
1
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
4
15
شوت داخل چارچوب
0
5
کرنر
1
4
خطا
7
2
آفساید
0
7
ضربه آزاد
6
11
موقعیت گل
2
78
٪ مالکیت توپ
22
0
نجات دروازه
7
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
8
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی آژاکس و اوترخت

هلند اردیویسه

اوترخت

1
4

آژاکس

17:00
1398/02/22
هلند اردیویسه

آژاکس

3
1

اوترخت

14:45
1397/10/02
هلند اردیویسه

آژاکس

0
0

اوترخت

15:00
1396/11/08
هلند اردیویسه

اوترخت

2
1

آژاکس

17:00
1396/08/14