حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی فاینورد - والویک

هلند اردیویسه (هفته 1)

فاینورد

3 2

والویک

19:15 1398/08/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
4
6
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
6
8
موقعیت گل
8
64
٪ مالکیت توپ
36
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
2
5
کرنر
4
12
خطا
14
0
آفساید
3
17
ضربه آزاد
12
24
موقعیت گل
10
63
٪ مالکیت توپ
37
3
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
6
4
شوت دفع شده
2
11
شوت خارج از چارچوب
4
9
شوت داخل چارچوب
4
4
کرنر
0
6
خطا
10
0
آفساید
3
13
ضربه آزاد
6
16
موقعیت گل
2
62
٪ مالکیت توپ
38
1
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
6
1
شوت دفع شده
0
8
شوت خارج از چارچوب
0
7
شوت داخل چارچوب
2