حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی لوکوموتیو مسکو - کراسنودار

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

لوکوموتیو مسکو

1 1

کراسنودار

19:30 1398/08/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
1
8
خطا
4
0
آفساید
3
7
ضربه آزاد
8
2
موقعیت گل
4
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
0
1
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2
10
پرتاب دستی
14
1
کرنر
3
19
خطا
10
2
آفساید
5
15
ضربه آزاد
21
4
موقعیت گل
7
56
٪ مالکیت توپ
44
4
کارت زرد
5
1
نجات دروازه
1
2
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
2
17
پرتاب دستی
23
1
کرنر
2
11
خطا
6
2
آفساید
2
8
ضربه آزاد
13
2
موقعیت گل
3
52
٪ مالکیت توپ
48
3
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
1
1
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
0
7
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی لوکوموتیو مسکو و کراسنودار

روسیه لیگ برتر

لوکوموتیو مسکو

1
1

کراسنودار

20:30
1398/06/02
بین المللی دوستانه باشگاهی

لوکوموتیو مسکو

0
1

کراسنودار

18:30
1397/11/17