حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کایسری اسپور - آنتالیااسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

کایسری اسپور

2 2

آنتالیااسپور

14:00 1398/11/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
8
خطا
9
0
آفساید
2
8
موقعیت گل
6
57
٪ مالکیت توپ
43
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
5
2
شوت دفع شده
3
0
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
1
8
کرنر
8
16
خطا
15
1
آفساید
3
15
موقعیت گل
11
54
٪ مالکیت توپ
46
4
کارت زرد
4
1
نجات دروازه
7
3
شوت دفع شده
5
3
شوت خارج از چارچوب
3
9
شوت داخل چارچوب
3
4
کرنر
7
8
خطا
6
1
آفساید
1
7
موقعیت گل
5
51
٪ مالکیت توپ
49
3
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی کایسری اسپور و آنتالیااسپور

ترکیه سوپرلیگ

کایسری اسپور

2
2

آنتالیااسپور

21:30
1398/06/23
ترکیه سوپرلیگ

کایسری اسپور

0
0

آنتالیااسپور

16:30
1397/10/29