بازی استرالیا - ژاپن

مقدماتی جام جهانی قاره آسيا گروه B

استرالیا

1 1

ژاپن

00:00 1391/03/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی استرالیا و ژاپن

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

استرالیا

0
2

ژاپن

15:05
1396/06/09
مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

ژاپن

1
1

استرالیا

12:30
1395/07/20
مقدماتی جام جهانی قاره آسيا گروه B

استرالیا

1
1

ژاپن

15:00
1392/03/14